MAHASABHA OFFICE

Akhil Bharat Varshiya Maheshwari Mahasabha

Address: Maheshwari Mahasabha Bhawan, Agyaramdevi Mandir Road, First Floor,Hotel Brij Inn bldg,  Ganeshpeth, NAGPUR - 440 018

Telefax: 07122734205

SABHAPATI OFFICE

Shyam Sunder Madanlal Soni

Address: Lav - Kush 128, Vardhman Nagar NAGPUR 440 008 (Maharashtra)
Res.No: 7720054466

Office NO: (0712) 3204558

Mobile No: 9910648224 , 9822369996

Email-Id: visionabmm2020@gmail.com

MAHAMANTRI OFFICE

Sandeep Ugamchand Kabra

Address: Jethi Niwas, Near Gol Building 1st C Road, Sardarpura JODHPUR 342 003 (Rajasthan) 
Res.No: (0291)2611708

Office.No: (0291)2430634

Mobile No: 98281 08017

Email-Id: kabrajodhpur@gmail.com

ABMM Sampark APP COORDINATOR OFFICE-1

Brij Sarda

Address: MEDIGRACE, 202/3, Bajajnagar Jhanak Sarjula Apartment Near

Paranjape School, Nagpur, Maharashtra 440010

Mobile: 9822465497 

Email-Id: bijjus@gmail.com

ABMM Sampark APP COORDINATOR OFFICE-2

Dinesh Rathi

Address: PLOT NO. I - 9, LAXMINAGAR, 27 - SAGAR PALACE , BEHIND BALJAGAT, NAGPUR-440022

Mobile: 9822696110 

Email-Id: dineshrathi2003@gmail.com